Избори за Европейски парламент 2019


23.05.2019
Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция на територията на Община Иваново


17.05.2019
Видеоклипове на ЦИК за разясняване правата и задълженията на гражданите.
Съгласно писмото на ЦИК, видеоклиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания"

Съгласно Решение № 230-ЕП от 25.04.2019 г. на ЦИК, за община Иваново са определени следните секции за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.:
с. Иваново - секция № 191300002, с адрес: с. Иваново, ул. „Чавдар” № 1 – сградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ет. 1;
с. Пиргово - секция № 191300006, с адрес: с. Пиргово, ул. „Пиргос” № 38 – сградата на ОУ „Христо Ботев”, ет. 1;
с. Сваленик - секция № 191300017, с адрес: с. Сваленик, ул. „Руси Димитров Гладов” № 3А – Клуб на пенсионера, ет. 1;
с. Тръстеник - секция № 191300010, с адрес: с. Тръстеник, ул. „Шести септември” № 70 – Клуб на пенсионера в сградата на Читалище „Христо Ботев-1925“, ет. 1;
с. Щръклево - секция № 191300013, с адрес: с. Щръклево, ул. „Розова долина” № 9а – Клуб за обществена дейност, ет. 1
Видеоклип за машинно гласуване


Съобщение на Пресцентъра на МВР, във връзка с гласуването на избиратели чиито личен (зелен) паспорт или лична карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване
Удостоверение - Образец 1
Удостоверение - Образец 2
Удостоверение - Образец 3
Удостоверение - Образец 4


14.05.2019
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


12.04.2019

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ
ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО
ПРЕДСТАВЕНИ И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ

    На основание чл. 91 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г., Кметът на Община Иваново кани парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени на 17.04.2019 г. (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет – Иваново, находяща се на третия етаж в сградата на Община Иваново, с адрес: с. Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска” № 75, за провеждане на публични консултации за сформиране на съставите на секционни (и подвижни секционни) избирателни комисии за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
При консултациите партиите и коалициите следва да представят изискуемите документи по ИК и Решението на ЦИК.
Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост, според капацитета на залата.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
област Русе


11.04.2019
Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

09.04.2019
Заповед № РД-09-127 от 09.04.2019 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

08.04.2019
Заповед № РД-09-126 от 08.04.2019 г. за определяне местата за поставяне на агитационни материали

01.04.2019
Заповед № РД-09-112 от 01.04.2019 г. за образуване на избирателни секции

СЪОБЩЕНИЕ
Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 53 от 19.03.2019 год. (обн. в ДВ бр. 24/22.03.2019 г.) на Президента на Република България на 26 май 2019 г. ще се проведат избори за членове на Европейския парламент от Република България.