ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017


15.03.2017
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

10.03.2017
Заповед № РД-09-80/10.03.2017 г. за образуване на обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за територията на Община Иваново

09.03.2017
Съобщение на Пресцентъра на МВР относно осигуряване на съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражнят правото си на глас в деня на изборите


08.03.2017
Съобщение за провеждане на консултации за ПСИК

02.03.2017

Подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден / 11.03.2017 г. /.
Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 12-НС/.
Заявлението можете да свалите от сайта на ЦИК:
https://www.cik.bg/bg/ns2017/documents
Същите са на разположение в „Център за гражданска регистрация, административно обслужване  информация на гражданите“ в община Иваново, у.“Олимпийска“ №75 , както и в кметствата и кметските наместничества.

Заявления могат да се подават и:
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: grao@ivanovo.bg
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: grao@ivanovo.bg.


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за гражданска регистрация, административно обслужване  и информация на гражданите в с.Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.
- всеки работен ден от 08.15 до 16.45 часа;
- на 11.03.2017 г.: от 08.15 до 16.45 часа.
- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.00 до 16,30 часа.


09.02.2017
Съобщение за провеждане на консултации за съставите на СИК

08.02.2017
Предварителни избирателни списъци

03.02.2017
Заповед № РД-09-32/02.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали


01.02.2017
Заповед № РД-09-28/30.01.2017 г. за образуване на избирателни секции

Заповед № РД-09-30/31.01.2017 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци