Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-717/30.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със ЗАПОВЕД № РД-09-750/21.12.2020 г.)

За удължаване срока на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Заповед № РД-01-354/27.11.2020 г. на д-р Маргарита Николова, Директор на РЗИ-Русе

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 01.12.2020 г. до 21.12.2020 г. включително

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-712/26.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-41/29.01.2021 г)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-713/26.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Изменена със Заповед № РД-09-717/30.11.2020 г., отм. със ЗАПОВЕД № РД-09-750/21.12.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 23:30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Пълна информация
Заповед РД-09-705 от 24.11.2020г.

За периода от 25.11.2020г. до 15.12.2020г. вкл. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ бързи и експресни административни услуги, определени в Наредба № 1

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-695/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас, считано от 23.11.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 696/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-713/26.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Информация относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст

Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Пълна информация