Новини

Възможност за инвестиционно кредитиране на земеделски стопани

Инвестиционно кредитиране на земеделските стопани от Държавен фонд "Земеделие"

Пълна информация
Възможност за кандидатстване по процедура от Програма за рзвитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Подмярка 5.2 "Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития"

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на съществуваща свинеферма в село Щръклево, с цел достигане на капацитет на свине майки - 140 броя, бозайници - 444 броя, подрастващи - 386 броя, угояване - 930 броя."

Възложител: "МАРИННОВИ" ЕООД

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на до 10 000 броя подрастващи патици и до 2 400 броя патици за угояване" - село Кошов

Възложител: "В. Ц. - 2014" ЕООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Пълна информация
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19

Период на прием на заявления от ДФ "Земеделие" - от 19 август до 21 септември 2020 г.

Пълна информация
Обявление 41

Обявление № 41/06.08.2020 г.

Пълна информация
Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново" се удължава до 31.08.2020 г.

Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново" се удължава до 31.08.2020 г.

Пълна информация