Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-92/01.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

За изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-8/15.01.2021 Г., РД-09-39/29.01.2021 Г. и РД-09-61/15.02.2021 г.

Пълна информация
Пасища, мери и ливади - разпределение 2021/2022

Пасища, мери и ливади - разпределение 2021/2022

Пълна информация