Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-197/29.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-196/29.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-189/26.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За изменение и допълнение на Заповед № РД-09-170/09.04.2021 г., изм. със Заповед № РД-09-175/19.04.2021 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-176/19.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в защитените територии

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-175/19.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-170/09.04.2021 г., с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
55- ти Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“

55- ти Национален събор на народното творчество „Китна Тракия пее и танцува“

Пълна информация