Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-263/31.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 01.06.2021 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-262/31.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 01.06.2021 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Пълна информация
Промяна в сроковете за заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиенти на Енерго-Про

Промени в датите за фактуриране и в сроковете за заплащане на месечните задължения за електрическа енергия

Пълна информация
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ

Обезтревяване на ЖП инфраструктура в участък Долапите-Иваново - от 02.06.2021 г. до 11.06.2021 г.

Пълна информация
СЪС ЗВУК НА СИРЕНИ НА 2 ЮНИ ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!

от 12:00 ч. до 12:02 ч.

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

с. Пиргово, с. Иваново, с. Кошов, с. Тръстеник, с. Красен, с. Щръклево, с. Червен, с. Сваленик

Пълна информация
Превантивни мерки срещу заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците

Заповед № РД-09-230/20.05.2021 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-227/19.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-197/29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-09-199/07.05.2021 г.

Пълна информация