Новини

Изтичане на краен срок за подаване на заявления

Изтичане на краен срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни

Пълна информация
Обучение за гласуване с машини

На 29.10.2021 г. от 10:00 ч. в салона на Народно читалище „Христо Ботев 1925 г.“ в с. Иваново ще се проведе обучително демогласуване с машини

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-543/22.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-535/20.10.2021 г., с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник"

Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-535/20.10.2021 г. на Кмета на Община Иваново

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Иваново

Пълна информация