Общинска собственост

Заповед № РД-09-519/20.09.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Пиргово и с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Ру

Пълна информация
Заповед № РД-09-515/19.09.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 74 от НРПУРИОбС за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост в с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-477/31.08.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 74 от НРПУРИВОбС за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в с. Тръстеник, с. Щръклево и с. Кошов.

Пълна информация
Заповед № РД-09-450/16.08.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-453/16.08.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-452/16.08.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД-09-451/16.08.2023 г. за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе.

Пълна информация
Заповед № РД 09-389/24.07.2023 г. - за спечелил участник в търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот в с. Щръклево

Пълна информация