Общински съвет

Състав

Никола Пеков

с. Щръклево

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Николай Градев

с. Табачка

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Росица Кирова

с. Мечка

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Айсел Палова

с. Щръклево

Общински съветник

ПП ДПС

Теодор Тодоров

с. Иваново

Общински съветник

ПП ГЕРБ