Добре дошли в
Община Иваново

 

Георги Миланов Кмет на Община Иваново
Георги Миланов
Общ устройствен план
Виж повече
Заседания на Общински съвет
Виж повече
Устройство на територията
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Справка данъци
Виж повече
Деловодна справка
Виж повече
АДО Дунав
МИГ
Спри горските пожари!
КПКОНПИ
КЗД
ОПДУ

Актуално

Всички новини
05.01.2021 / СЪОБЩЕНИЕ

02.02.2021 / Заповед № РД-09-46/02.02.2021 г.

19.02.2021 / Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г.

26.03.2021 / Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

26.03.2021 / Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

01.04.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

01.04.2021 / Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

19.04.2021 / Заповед № РД-09-176/19.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община иваново

14.05.2021 / Заповед № РД-09-217/14.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

03.06.2021 / Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

31.05.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-262/31.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 01.06.2021 г.)

31.05.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-263/31.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 01.06.2021 г.)

16.06.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-293/16.06.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново