Добре дошли в
Община Иваново

 

Георги Миланов Кмет на Община Иваново
Георги Миланов
Общ устройствен план
Виж повече
Заседания на Общински съвет
Виж повече
Устройство на територията
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Справка данъци
Виж повече
Деловодна справка
Виж повече
АДО Дунав
МИГ
Спри горските пожари!
КПКОНПИ
КЗД
ОПДУ

Актуално

Всички новини
01.04.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

01.04.2021 / Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

19.04.2021 / Заповед № РД-09-176/19.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община иваново

14.05.2021 / Заповед № РД-09-217/14.05.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

03.06.2021 / Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

23.07.2021 / Съвети и правила за безопасност при работа в близост до електропроводи

09.08.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-399/09.08.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

01.09.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-456/01.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново

17.09.2021 / БЪЛГАРИЯ СЕ ВАКСИНИРА - Информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

10.11.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-584/10.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 11.11.2021 г.)

10.11.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-584/10.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (в сила от 11.11.2021 г.)

26.11.2021 / Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

29.11.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-622/29.11..2021 г. на Кмета на Община Иваново

29.11.2021 / ЗАПОВЕД № РД-09-623/29.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново

30.12.2021 / Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново ще работи с граждани до 10.00 ч.