Състав

Състав

Мариян Драшков

с. Пиргово

Председател ОС

ПП ГЕРБ

Валентин Бригов

с. Тръстеник

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Димчо Киряков

с. Щръклево

Общински съветник

Коалиция „БСП за България“

Ивайло Христов

с. Тръстеник

Общински съветник

Коалиция „БСП за България“

Ивалинка Цанкова

с. Мечка

Общински съветник

Коалиция „БСП за България“

Калоян Кънев

с. Сваленик

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Мариета Банчева

с. Щръклево

Общински съветник

Коалиция „БСП за България“

Марияна Драшкова

с. Пиргово

Общински съветник

ПП ГЕРБ