Профил на купувача

Обществени поръчки

Тип:
Статус:
№:
Начална дата:
Крайна дата:
 • №: 1
 • Отворена
 • 25.03.2021
 • 01.04.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с ПРедмет: "Доставка на материални активи в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой сцена с включена озвучителна система и осветление” и Обособена позиция № 2: “Доставка на оборудване и обзавеждане за провеждане на събития по проекта“

 • №: 2
 • Отворена
 • 25.03.2021
 • 01.04.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с предмет: „Извършване на изследвания и проучвания, директно свързани с популяризиране на местната идентичност и осигуряване на информираност и публичност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“

Документи:
Дата на публикуване Файл
25.03.2021   Pokana-prouchvane.pdf
25.03.2021   Prilozhenie-1_Tekhnicheska-spetsifikatsiya.doc
25.03.2021   Prilozhenie-2_Predstavyane-na-uchastnika.doc
25.03.2021   Prilozhenie-3_Tekhnichesko-predlozhenie.doc
25.03.2021   Prilozhenie-4_Tsenovo-predlozhenie.doc
Публикувал: Ирина Иванова
 • №: 3
 • Отворена
 • 25.03.2021
 • 01.04.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с предмет: „Организиране на два фестивала в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране фестивали,  публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново

Документи:
Дата на публикуване Файл
25.03.2021   Obrazets_2_predstavyane.docx
25.03.2021   Pokana.pdf
25.03.2021   Obrazets_1_oferta.docx
25.03.2021   Obrazets_3_tsenovo_predl.docx
25.03.2021   Tekhnicheska_spetsifikatsya.docx
Публикувал: Ирина Иванова
 • №: 05-46-94/04.06.2020 г.
 • Отворена
 • 04.06.2020
 • 18.06.2020
АОП линк:

Обява № 05-46-94/04.06.2020 г. по реда на гл.26 от ЗОП с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С.СВAЛЕНИК, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ – ЕТАП 1““

Технически проект

Документи:
Дата на публикуване Файл
04.06.2020   obyava-05-46-94_04.06.2020.pdf
04.06.2020   Obraztsi-na-dokumenti-vod-Sv.doc
04.06.2020   prouchvane.pdf
04.06.2020   Informatsiya-za-publikuvana-obyava.pdf
16.06.2020   saobshtenie-udaljen-srok.pdf
16.06.2020   inf-udaljen-srok-obqva.pdf
14.07.2020   Protokol.pdf
Публикувал: Ивелина Лозанова