Новини

ЗАПОВЕД № 509/31.07.2020 г. на Георги Миланов, Kмет на Община Иваново

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново до 31 август 2020 г. - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 510/31.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 31 август 2020 г.

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

с. Красен, с. Щръклево

Пълна информация
Пръскане срещу комари по поречието на река Дунав

Пръскане срещу комари

Пълна информация
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 468/16.07.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-509/31.07.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново до 31 юли 2020 г. - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 469/16.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-510/31.07.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 31 юли 2020 г.

Пълна информация