Новини

Ограничения при брането на липов цвят

Заповед № РД-09-302/21.06.2021 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-293/16.06.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За допълнение на Заповед № РД-09-262/31.05.2021 г., с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на община Иваново считано от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г.

Пълна информация
Увеличен риск от възникване на пожари в земеделските земи и горите

на територията на община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" СВИЛЕНГРАД 2021

ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" СВИЛЕНГРАД 2021

Пълна информация
Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

Пълна информация
Десети Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино

Десети Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино

Пълна информация