Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

 

Заповед на министъра на здравеопазването свързана с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново, област Русе, във връзка с коронавирус COVID-19 и регистрираните случаи на заболяването в България.Пълния текст на Заповедта ще откриете по-долу.