Новини

ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Пълна информация
Заповед

Удължаване на срок

Пълна информация
ЗАПОВЕД

Заповед № РД-09-127/27.03.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
Призив

ПРИЗИВ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ГАЛИН ГРИГОРОВ

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО !!!

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Епидемия от новo заболяване причинено от коронавирус (COVID-19) Какво трябва да знаете?

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Въведени допълнителни мерки, считано от 21.03.2020 г.

Пълна информация