Телекомуникации

Всички населени места в общината са телефонизирани и радиофицирани. Връзката с автоматичната телефонна централа в гр. Русе осигурява възможност за директно избиране на телефонни постове в страната и чужбина.
По кабелната радиомрежа се разпространява сигнала на нацоналното радио.
В по-голямата част от населените места са изградени кабелни телевизионни мрежи.
Обхватът на мобилните оператори е почти 100 %.

За информация >> http://www.btc.bg/
                            
                                http://www.mtel.net/

                                http://www.globul.bg/

                                http://www.vivatel.bg/