Новини

Заповед № РД-09-64/17.02.2020 г.

на кмета на Община Иваново

Пълна информация
Заповед за изземване

Заповед № РД - 09 - 72

Пълна информация
Заповеди

от 28.01.2020 г.

Пълна информация
Съобщение за осигурен обществен достъп

До Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение

Пълна информация
Покана

За публично обсъждане проекта за бюджет на Община Иваново за 2020 г.

Пълна информация
Съобщение

Открита тръжна процедура

Пълна информация
Важно съобщение

мерки за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне

Пълна информация
Консултации от отдел „Пенсии“

Експерти от отдел „Пенсии“ на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Русе ще проведат консултации

Пълна информация