Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-695/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас, считано от 23.11.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 696/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-713/26.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Информация относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст

Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 686/12.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-696/19.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Заповед № РД-09-678/11.11.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-686/12.11.2020 г.)

Преустановяване на присъствени учебни занятия за учениците от V до VII клас в община Иваново

Пълна информация
Заповед РД-09-673 от 09.11.2020г.

За периода от 09.11.2020г. до 19.11.2020г. вкл. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ бързи и експресни административни услуги, определени в Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 672/06.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-686/12.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново 

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация