Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-385/12.09.2022 г.

Заповед № РД-09-385/12.09.2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на Българо-Румънски център за обучение и зелени компетенции" в поземлен имот 80443.74.208, село Червен

Възложител: Сдружение "Агенция за развитие на човешките ресурси"

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация