Новини

Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
ПУБЛИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ОТ ОБЛАСТ РУСЕ

В периода 11 – 15 март 2024 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Русе ще организира и проведе публични консултации с широката общественост на преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) Концепции за интегрирано териториално развитие (

Пълна информация
Указания за прилагане на държавна помощ "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна"

Указания за прилагане на държавна помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
От 8 февруари ДФЗ отваря прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през Системата за електронни услуги

От 8 февруари ДФЗ отваря прием на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през Системата за електронни услуги

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Иваново

Пълна информация
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИВАНОВО СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА КМЕТСТВО МЕЧКА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, с. МЕЧКА И НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ 1927", с. МЕЧКА, ОБЛ. РУСЕ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА  ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ Д

Пълна информация
Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-13 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизи

Пълна информация