Новини

Заповеди

от 28.01.2020 г.

Пълна информация
Съобщение за осигурен обществен достъп

До Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение

Пълна информация
Съобщение

Открита тръжна процедура

Пълна информация
Покана

За публично обсъждане проекта за бюджет на Община Иваново за 2020 г.

Пълна информация