Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-717/30.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със ЗАПОВЕД № РД-09-750/21.12.2020 г.)

За удължаване срока на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Заповед № РД-01-354/27.11.2020 г. на д-р Маргарита Николова, Директор на РЗИ-Русе

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе за периода от 01.12.2020 г. до 21.12.2020 г. включително

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-713/26.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Изменена със Заповед № РД-09-717/30.11.2020 г., отм. със ЗАПОВЕД № РД-09-750/21.12.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 23:30 ч. на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-712/26.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-41/29.01.2021 г)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г.

Пълна информация
Заповед РД-09-705 от 24.11.2020г.

За периода от 25.11.2020г. до 15.12.2020г. вкл. ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ бързи и експресни административни услуги, определени в Наредба № 1

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 696/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-713/26.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-695/19.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас, считано от 23.11.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 686/12.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-696/19.11.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация