Новини

Заповед № РД-09-117/15.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки - COVID-19

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Въведени противоепидемични мерки на територията на Община Иваново

Заповед № РД-09-116/12.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Решение № РУ-5-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021-2027

Пълна информация
XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА - ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА ”МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА - ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА ”МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация