Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Изтекъл краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

В Община Иваново няма да се образува секция с подвижна избирателна кутия

Пълна информация
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Изтичане на крайния срок за подаване на заявления за вписване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново (Отм. със Заповед № РД-09-151/31.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки на територията на Община Иваново - COVID-19

Пълна информация
ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”

Пълна информация
Заповед № РД-09-128/17.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново за изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2021 г., изм....(Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки COVID-19 - учебни занятия

Пълна информация
Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Приемане на инертни неопасни отпадъци на съществуваща площадка за отпадъци в село Щръклево

Пълна информация