Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Иваново

Пълна информация
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИВАНОВО СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА КМЕТСТВО МЕЧКА, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, с. МЕЧКА И НЧ "ОТЕЦ ПАИСИЙ 1927", с. МЕЧКА, ОБЛ. РУСЕ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА  ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ Д

Пълна информация
Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-13 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизи

Пълна информация
Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-14 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизи

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Щръклево

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Щръклево

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Щръклево

Пълна информация
Планови прекъсвания на електрозахранването

Планови прекъсвания на електрозахранването

Пълна информация