Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Опасност от възникване на пожари на територията на община Иваново!

Община Иваново призовава всички жители към спазване на мерките за пожарна безопасност

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-399/09.08.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Забрана на палене на открит огън в населените места в Община Иваново, изгаряне на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи на територията на община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, с. Червен, с. Кошов, с. Иваново, с. Божичен и с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, с. Черевен, с. Кошов, с. Иваново, с. Божичен и с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация