Новини

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново ще работи с граждани до 10.00 ч.

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране” при община Иваново ще работи с граждани до 10.00 ч. на     31 декември 2021 г. поради годишно приключване

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Благодарствен адрес

Благодарствен адрес до Община Иваново от Български червен кръст

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-635/03.12.2021 г. на Кмета на Община Иваново (в сила от 06.12.2021 г.)

за изменение на Заповед № РД-09-623/30.11.2021 г., с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Община Иваново за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Пълна информация