Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Пълна информация
Единственият информационен ден за Северна България по процедура BG-RRP-3.008 „ Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ ще се проведе на 4 септември 2023 г. от 13:00 в Ритуалната зала на Община Габрово (регистрация: 12.30 – 13.00 ч.).

Единственият информационен ден за Северна България по процедура BG-RRP-3.008 „ Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ ще се проведе на 4 септември 2023 г. от 13:00 в Ритуалната зала на Община Габрово (регистрация: 12.30 – 13.00 ч.).

Пълна информация
Нов автомобил за потребителите на услугата „Топъл обяд в община Иваново“

Проект „Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Иваново“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, с. Нисово .

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, с. Нисово .

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен, с. Басарбово .

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, с. Божичен, с. Красен, с. Басарбово .

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Пълна информация
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „ПОМОЩ В ПОДКРЕПА НА РАЗХОДИ ЗА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ“

Пълна информация