Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, с. Червен, с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, с. Червен, с.Кошов

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранвонето в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Пълна информация
покана от Сдружение "МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново"

покана от Сдружение "МИГ Лидер на територия Две могили и Иваново" за конференция по проект на сдружението

Пълна информация
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Водовземане от подземни води от тръбен кладенец "ТК - Хоризонт САЩ - Мечка"

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, с. Красен

Пълна информация