Новини

Възможни смущения на електрозахранването в районите на с. Щръклево, с. Нисово, с. Божичен, с. Красен и с. Иваново

Възможни смущения на електрозахранването в районите на с. Щръклево, с. Нисово, с. Божичен, с. Красен и с. Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка, с. Пиргово и с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка, с. Пиргово и с. Тръстеник

Пълна информация
Обществено обсъждане на доклади по ОВОС с възложител ИАППД

Обществено обсъждане на доклади по ОВОС с възложител ИАППД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в района на в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой на 28.12.2023 г. до 10,00 часа, поради годишно приключване. На каса на "Изипей" ще може да с

Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой на 28.12.2023 г. до 10,00 часа, поради годишно приключване. На каса на "Изипей" ще може да се заплаща до 22.12.20

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Мечка

Пълна информация