Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Иваново, област Русе, уведомява гражданите и жителите на Община Иваново, област Русе, че считано от 01.07.2024 г. се прекратява услугата по гражданско състояние „сключване на граждански брак извън ритуалната зала/изнесен ритуал/“

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
Нарушаване на водоподаването в с. Щръклево

Нарушаване на водоподаването в с. Щръклево

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
Фестивал на рибата 2024 г., град Козлодуй

Фестивал на рибата 2024 г., град Козлодуй

Пълна информация
ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИНА !!!

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради техническа профилактика на компютърни системи на 21.06.2024 г. ще работи с граждани до 12:00 ч.!

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация