Новини

Започва кандидатстването по помощта de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

Започва кандидатстването по помощта de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

Пълна информация
Конкурсна процедура 33.23-2024 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

В периода до 05.08.2024 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM срещи. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Пълна информация