Обяви

Обявление за подбор на персонал

по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Комисията ще информира допуснатите кандидати за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

 

Обява конкурс

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб и Заповеди на Министъра на здравеопазването, със Заповед на кмета на Община Иваново от 21.03.2020 г. са въведени допълнителни мерки на територията на Община Иваново, област Русе към разпоредените до сега с негови заповеди до второ нареждане, както следва

Започва строителство на обект: „Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ автоматична

Община Иваново съобщава, че започва строителство на обект: „Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Търговище“ “
Подобект 2: Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение (ГО) „Русе – точка от трасето (ТТ) АГРС „Русе-Запад“ и ТТ АГРС „Русе - Изток“ “, на територията на област Русе и област Търговище. с. Нисово, община Иваново, област Русе.
Подобект 2 попада на територията на община Иваново, като преминава през землищата на селата: с. Червен, с. Кошов, с. Щръклево, с. Красен и с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе.
Информацията за регистрите на засегнатите имоти може да получите на І етаж, стая № 6 в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, обл. Русе, ул. “Олимпийска” № 75.

 

Заповед № РД-09-566 от 22.11.2019 г.

Заповед № РД-09-566 от 22.11.2019 г. за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост (помещение) в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе

 

Заповед № РД-09-555 / 19.11.2019 г.

Заповед  № РД-09-555 / 19.11.2019 г. относно заличаване на адресна регистрация

 

Заповед № РД-09-549 от 18.11.2019 г.

Заповед № РД-09-549 от 18.11.2019 г. за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна държавна собственост, павилион с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе