Обяви

Обява - 39 ( тридесет и девет) свободни длъжности за войници

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 39 ( тридесет и девет) свободни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са във военни формирования в:

 • гр. Пловдив – 24 длъжности;
 • гр. Банкя – 15 длъжности.

   Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40/ 41, 44 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

       Срок за подаване на документи  -  до 09.09.2022 г.

За информация:

- Офис за военен отчет в общината –  088 684 1435;

- Военно окръжие I степен - Русе    –  082/834 817;

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva-sks-12.08.22.pdf

 

Обява - 108 ( сто и осем) свободни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Военноморските сили са обявени 108 ( сто и осем) свободни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили.

Вакантните длъжности са във военни формирования в:

 • гр. Варна – 55 длъжности;
 • гр. Бургас – 48 длъжности;
 • с. Каменар – 2 длъжности;
 • с. Приселци – 3 длъжности.

   Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40/ 41, 44 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

       Срок за подаване на документи  -  до 07.09.2022 г.

За информация:

- Офис за военен отчет в общината –  088 684 1435;

- Военно окръжие I степен - Русе    –  082/834 817;

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:

https://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-108-matroski-voynishki-dlzhnosti-vv-voenni-formirovaniya-ot-voennomorskite-sili

Обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили

О Б Я В А

 

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

 

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.

2. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

-да притежават образование, съответстващо на длъжността;

-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;

- годни са за военна служба;

- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;

 - да са психологично пригодни;

 

3. Срок за подаване на документи  -  до 29.07.2022 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Офис за военен отчет в общината -

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                                          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

 

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА С. ЩРЪКЛЕВО И С. ПИРГОВО

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ПИРГОВО И С. ЩРЪКЛЕВО, ОТНОСНО ЗАСНЕМАНЕ НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА. 

Обява за Курсанти

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА СА ОБЯВЕНИ 274 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ:

 

 1. „Мотопехотни и танкови войски“ – 26 места
 2. „Разузнаване“ – 7 места
 3. „Електронно разузнаване  и  електронна война“ – 5 места
 4. „Полева артилерия“ – 47 места
 5. „Противовъздушна отбрана на войските“  - 31 места
 6. „Инженерни войски“ – 24 места
 7. „Артилерийско инструментално разузнаване“ – 6 места
 8. „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология “ – 5 места
 9. „Радиотехнически войски“ – 5 места
 10. „Наземно базирани средства за противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана“ – 15 места
 11. „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси“ – 11 места
 12. „Материални ресурси, придвижване и транспорт“ – 19 места
 13. „Танкова и автомобилна техника“ – 16 места
 14. „Военни комуникационни и информационни системи– Комуникационна техника и технологии“ – 23 места
 15. „Военни комуникационни и информационни системи – Компютърни системи и киберсигурност“ – 34 места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТ 20 ЯНУАРИ СА ОБЯВЕНИ 43 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ

 

 

 1. „Летец-пилот“ – 27 места
 2. „Радио електронно оборудване на летателни апарати“ – 5 места
 3. „Авиационно въоръжение“ – 5 места
 4. „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ – 6 места

 

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не повече от 80 кг.

 

 

 

 

 

 

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й. ВАПЦАРОВ“

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА ОТ 20 ЯНУАРИ СА ОБЯВЕНИ 56 МЕСТА ЗА КУРСАНТИ

 

 1. „Корабоводене за Военноморските сили“ – 10 места
 2. „Корабни машини и механизми за Военноморските сили“ – 10 места
 3. „Венноморрски комуникационни и радиотехнически системи“ – 8 места
 4. „Кибероперации“ – 8 места
 5. „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ – 20 места

 

Дата

Час

Вид на мероприятието

Място на провеждане

Подаване на документи

 до 01.07.2022г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Централен корпус на на ВВМУ,
служба „Личен състав“

  до 24.06.2022г.

08:00 – 17:00 ч.

Приемане на документи на кандидат-курсанти

Военни окръжия

Дати за провеждане на конкурса

   до 30.06.2022г.

от 08:00ч.

Медицински прегледи.

ВМА-МБАЛ, Варна

 01.07.2022г.

08:00ч.

Инструктаж на кандидатите.

Лекционна зала

от 01.07. – 06.07.2022г.

включително

от 08:00ч.

 • Проверка на психофизиологическите качества.
 • Изпит за физическа годност

 ВВМУ„Н. Й. Вапцаров“ по учебни зали, Спортна площадка

 01.07.2022г.

09:00 -11:00 ч.

Общообразователен тест

По учебни зали на ВВМУ

 02.07.2022г.

13:00 – 14:00ч.

Изпит-тест по английски език.

По учебни зали на ВВМУ

Обявяване на резултите от конкурса

  07.07.2022г.

до 14:00 ч.

Обявяване на резултатите от проведените кандидат-курсантски изпити-тестове и класиране

На централния вход на ВВМУ

  07.07.2022г.

 15:00 – 16:00 ч.

Справка за резултатите от изпитите-тест

 Кабинет по качеството

   07.07.2022г.

 16:00 – 17:00 ч.

Обявяване на класиране

На централния вход на ВВМУ

   08.07.2022г.

от 09:00 ч.

Приемна комисия за кандидат-курсанти

Заседателна зала на ВВМУ

 

ГРАФИК КАДАСТРАЛНА КАРТА С. ЩРЪКЛЕВО И С. ПИРГОВО

ГРАФИК ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ В ЦИФРОВ ВИД НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПИРГОВО И С. ЩРЪКЛЕВО

ОБЯВА - Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) свободни длъжности за войници.

О Б Я В А

 

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двадесет и пет) свободни длъжности за войници.

Вакантните длъжности са в следните формирования:

 • в.ф. 22980 – София                -   4;
 • в.ф. 28860 – Горна Малина – 15;
 • в.ф. 52210 – Банкя                 -   6.

 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:

1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;

2.Да не са по възрастни от 40 години;

3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;

7.Да нямат друго гражданство.

 

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:

-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;

-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

 

    Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

 

   Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

 

За информация:

- Офис за военен отчет в общината –  0887 470 505;

- Военно окръжие I степен - Русе    –  082/834 817;

 

Интернет сайтове:

- Министерство на отбраната - www.mod.bg

- Централно военно окръжие - www.comd.bg

 

Линк към обявата и длъжностите:

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

Обява за срочна служба в доброволния резерв за срок от 6 месеца

О Б Я В А

      Офисът за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е открита процедура по прием на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява за срок от 6 месеца, след подписване на договор. По време на службата срочнослужещите са със статут на военнослужещи. За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът ще получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоенното военно звание. На кандидатите ще е осигурено и настаняване, при условия и по ред, определени с акт на министъра на отбраната.

Обявени са 150 свободни длъжности:

- 120  -  за НВУ„ Васил Левски”-гр. Велико Търново;

-   30  -  факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ в гр. Шумен.

 

Начало на службата  -  07.09.2022 година.

 

Срок за подаване на документи  -  до 06.07.2022 година.

 

Могат да кандидатстват лица, които:

 • имат завършено най-малко основно образование;
 • са годни за служба в доброволния резерв;
 • психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 • не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независмо от реабилитацията;
 • срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • нямат друго гражданство;
 • не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
 • нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

    

Кандидатства се за една длъжност.

За информация:

082/834 817 - Военно окръжие I степен - Русе

088 684 1435 – Офис за военен отчет в общината

 

Линк към обявата:

http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya