Сесии

Състав

Никола Пеков

с. Щръклево

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Николай Градев

с. Табачка

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Росица Кирова

с. Мечка

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Снежана Владкова-Бенева

с. Пиргово

Общински съветник

МК ВМРО-БНД

Теодор Тодоров

с. Иваново

Общински съветник

ПП ГЕРБ