Община Иваново - минало и съвремие с природни кътове с космическо излъчване, където човек забравя земната суета,
вслушва се в шепота на вековете, черпи енергия и става по-добър. Привлекателен център за любители на алтернативния туризъм
(селски, екологичен, познавателен и т.н.). Богато културно-историческо наследство - археологически резервати, манастири, църкви и некрополи


Разгледайте различните туристически обекти и природни ресурси в Община Иваново.

 

Комисия по превенция и противодействие
на корупцията
Комисия за защита от дискриминация Институт за правни анализи и изследвания Горски пожари
Действия при горски пожари
Комисия по превенция и противодействие на корупцията Комисия за защита от дискриминация Институт за правни анализи и изследвания
Комисия за превенция и противодействие
на корупцията към Министерския съвет
бул. "Дондуков" №1
1194 София
Русе 7000
ул."Пирот" № 24, вх. 2, ет 1, стая 4
Валентина НИКОЛАЕВА; 082 820 275; 0892 211 214

http://www.kzd-ondiscrimination.com
http://ipai-bg.eu/  
        

 

Анкета
за преглед качеството
на публичните услуги >>
 

 

Ела на
www.eufunds.bg

 

 

 

 

Препоръки и коментари
info@ivanovo.bg

Copyright © 2003-2014
Община Иваново

    Web design by Fashion.bg Ltd.