Ръководство на Общината

КМЕТ

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Роден на 05.11.1973 г.  Завършил е  Земеделски колеж- гр. Пловдив, специалност „Аграрна икономика” и Русенския университет, специалност „Маркетинг”.
Работил е като търговски представител от 1996 до 2001 г.
От  2003 до 2007 г е бил горски стражар в Държавно Ловно Стопанство ”ДУНАВ”  гр.Русе.
От  2007 г. до 2011 г.  е кмет на с. Щръклево.
От 2011 г. е кмет на община Иваново. 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ

ПЛАМЕН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

Завършил е ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" – гр. Русе. 
От 2001 г. до 2015 г.  работи в системата на МВР. 
От 2015 е заместник-кмет в община Иваново

 

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ИЛАРИОНОВА

Завършила е Техникум по икономика ( ПГИУ ”Елиас Канети” ) – Русе през 1983г. 
и Русенски университет “Ангел Кънчев”  - специалност “Право” през 2000 г.

Работи последователно в Регионална агенция по безопастност на храните – гр. Русе и 
в областна адмнистрация – Русе.

В община Иваново е секретар от 2011 г. 

Е-mail: gilarionova@abv.bg