Бюджет на Община Иваново

Тримесечни отчети 2019
01.11.2019 -
 Тримесечен отчет към 30 септември 2019
31.07.2019 - Тримесечен  отчет към 30 юни 2019
02.05.2019 - Тримесечен  отчет към 31 март 2019

 

Месечни отчети 2019
11.11.2019 -
 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.10.2019 г.
15.10.2019 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г.
12.09.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.08.2019 г.
14.08.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.07.2019 г.
12.07.2019 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.
11.06.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.05.2019 г.
13.05.2019 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2019 г.
10.04.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.
11.03.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 28.02.2019 г.
11.02.2019 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2019 г.

Бюджет 2019
07.02.2019
 - Бюджет на Община Иваново за 2019

Годишен отчет
12.06.2019 
- Годишен отчет 2018 г.
 

 

***

Тримесечни отчети 2018
27.02.2019 - 
Тримесечен отчет 31.12.2018 >>
01.11.2018 - Тримесечен отчет 30.09.2018 >>
31.07.2018 - Тримесечен отчет 30.06.2018 >>
02.05.2018 - Тримесечен отчет 31.03.2018 >>

Месечни отчети 2018
16.01.2019 - 
Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.11.2018 г.
10.12.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.11.2018 г.
09.11.2018 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.10.2018 г.
12.10.2018 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г.
12.09.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.08.2018 г.
13.08.2018 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.07.2018 г. 
12.07.2018 -
 Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г.
11.06.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.05.2018 г.
11.05.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2018 г.
12.04.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. 
13.03.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 28.02.2018 г.
13.02.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2018 г.

Бюджет 2018
08.02.2018 - Бюджет на Община Иваново за 2018

Годишен отчет
28.06.2018 
- Годишен отчет 2017 г.

 

***

 

Тримесечни отчети 2017
26.02.2018 Тримесечен отчет 31.12.2017 >>
01.11.2017 Тримесечен отчет 30.09.2017 >>
31.07.2017 Тримесечен отчет 30.06.2017 >>
05.05.2017 Тримесечен отчет 31.03.2017 >>

Месечни отчети 2017
12.01.2018 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. >>
12.12.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.11.2017 г. >>
10.11.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.10.2017 г. >>
13.10.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. >>
11.09.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.08.2017 г. >>
10.08.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.07.2017 г. >>
14.07.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. >>
13.06.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.05.2017 г. >>
15.05.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2017 г. >>
11.04.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. >>
13.03.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 28.02.2017 г. >>  
16.02.2017 - Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2017 г. >>

Бюджет 2017
02.02.2017
Бюджет 2017 >>

Заверен годишен отчет
31.07.2017 - Заверен годишен отчет за 2016 >>

 

***

Месечни отчети 2016
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. >>  
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.05.2016 г. >>   
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.04.2016 г. >>                  
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. >>                 
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2016 г. >>             
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2016 г. >>       

Тримесечни отчети 2016
- Тримесечен отчет 30.06.2016 г. >>      
- Тримесечен отчет 31.03.2016 г. >>      

Бюджет 2016
- Приходи 2016 година >> 
- Разходи 2016 година >> 
- Капиталови разходи за 2016 година >>
- Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати >> 
- Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2016 г. >>
- Извънбюджетни средства 2016 година >>
- Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Иваново за 2016 г. >>
- Протокол от Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Иваново за 2016 година >>

***

Месечни отчети 2015
- Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 31.01.2015 г. >>

Бюджет 2015
- Годишен отчет 2015 година >>  
- Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 година >>   
- Приходи 2015 година >>    
- Преходен остатък от 2014 година >>    
- Разходи 2015 година >>    
- Капиталови разходи за 2015 година >>    
- Справка за числеността на персонала и средствата за работни заплати >>    
- Извънбюджетни средства 2015 година >>   
- Макет за актуализирана бюджетна прогноза 2015-2017 година >>  

 

***

Бюджет 2014
- Заповед за утвърждаване на формула за разпределяне на средства, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити,
по единни разходни стандарти между общинските училища на територията на община Иваново, за бюджетната 2014 г. >>
     

- Приходи 2014 година   
- Разходи 2014 година   
- Извънбюджетни средства 2014 година   
- Капиталови разходи 2014 година  

 

***

Бюджет 2013
- БЮДЖЕТ 2013 обяснителна записка >>  
- извънб.сметки 2013 -план >>  
- КР-поименен_2013 >>  
- Отчет извънб.с-ки 2012 >>  
- отчет КР2012 >>  
- Отчет приходи 2012 >>  
- отчет разходи 2012 >>   
- Приходи Бюджет 2013 >>  
- Приходи отчет бюджет2012 >>  
- Разходи бюджет 2013 г >>