Промишленост

 На територията на общината фунционират следните фирми:

а) с общинско участие :

1. “Роял колбас”АД с. Иваново    

б) частни:

1. “Прециз интер-холдинг”АД с. Иваново – производство на безшевни електрозаварени тръби с различни профили.

Адрес: с. Иваново, ул. “Дунав” № 4, тел. 082/819 600 ;www.precis-inter.com

2. “Прециз агро” с. Иваново – производство на селскостопанска продукция (зърнени култури и лозарство).

Адрес: с. Иваново, ул. “Дунав” № 4, тел. 082/819 600

3. “КООП-Красен”АД с. Красен – гъбопроизводство и преработка.

4.  “Роял колбас”АД с. Иваново – месопреработка.

5. ЕТ “ДИН-Пиргос” с. Пиргово – дървопреработка и мебелно   производство.

Шивашки цехове в с. Тръстеник и с. Щръклево.

Частни ЕТ – 112 бр.