Търговия и услуги

На територията на общината са регистрирани 112 еднолични търговци, като тяхната основна дейност е предимно търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки.
Много малка част от тях развива търговска дейност в заведения за хранене и развлечения.
Като цяло секторът търговия и услуги е слабо развит, предвид на това, че населението е с ниска покупателна способност, а посещаемостта на туристи е само в определени райони.
На територията на общината функционират 3 газостанции и 6 бензиностанции, разположени в по-големите населени места в близост до пътища от регионално и национално значение.