Обявление за прием на документи

 

Община Иваново обявява прием на заявления от кандидат-потребители за включване в Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, която ще стартира през март 2020 г.

По Програмата ще бъдат предоставяни персонални грижи до 4 часа дневно и назначавани домашни помощници на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми включително и Механизмът „Лична помощ“.