Правилници

Правилници

- Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2023-2027 година) - актуализиран на 22.02.2024 г.

- Правилник за организацията на възнаграждението на общинските съветници >>


АРХИВ

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (мандат 2023-2027 година)

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА/


Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА/

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА/

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/ - актуализиран на 24.01.2019 г.

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/ - актуализиран на 03.04.2018 г.

- Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/ >>

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /мандат 2011-2015 година/ - актуализиран на 24.01.2014 г. >>

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Иваново, облста Русе
Приет на основание чл. 2, ал. 1, изр. 1, чл. 136, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с Решение № 67 по  Протокол  № 10/07.05.2008 г. на Общински съвет – Иваново
прочетете целия документ>>

Правилник за организацията на възнаграждението на общинските съветници” - актуализиран на 24.01.2014 г. >>