ЗАПОВЕД

 

Министърът на здравеопазването издаде заповеди № РД-01-129/16.03.2020 г. и № РД-01-130/17.03.2020 г., с които нарежда:1. Кои потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на домашна изолация и лечение2. При кои потвърдени случаи на COVID-19 изолацията се провежда задължително в лечебно заведение3. Определя лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина 4. Определя реда за осъществяване на контрол върху карантината