СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб и Заповеди на Министъра на здравеопазването, със Заповед на кмета на Община Иваново от 21.03.2020 г. са въведени допълнителни мерки на територията на Община Иваново, област Русе към разпоредените до сега с негови заповеди до второ нареждане, както следва