СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБСЛУЖВАНЕТО В "ЦЕНТЪРА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ" И В ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО ЕДИН ЧОВЕК  В ПОМЕЩЕНИЕТО!!!


МОЛИМ ЗА ТЪРПЕНИЕ И РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТ ВАША СТРАНА !