ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места.Такова нареждане даде здравният министър със Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.