ЗАПОВЕД № РД-09-138/31.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-09-141/01.04.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново)

 

Всички лица на територията на Община Иваново, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.