ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Отменя се т. 9 от заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. относно задължение за носене на маска за лицеС пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.