ЗАПОВЕД

 

Отменя се Заповед № РД-09-138/31.03.2020 г., с която се задължават всички лица на територията на Община Иваново да имат поставена защитна маска за лице, когато се намират в закрити или на открити обществени места.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.