ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 

Времевия интервал от 01.04.2020 г. до 15.10.2020 г. се обявява за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се на територията на Община Иваново.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл