Възможност за кандидатстване по процедура на ЦЕИ

 

Кратко резюме:За да предостави целенасочен отговор на глобалното огнище, причинено от COVID-19, ЦЕИ стартира извънредна покана за представяне на предложения COVID-19 2020. Целта на поканата е бързото адресиране на специфичните нужди на общностите в държавите-членки на ЦЕИ.Общ бюджет в размер на 600 000 EUR - подкрепен от всички държави-членки на ЦЕИ чрез Фонда за сътрудничество на ЦЕИ и от Италия чрез Програмата за обмен на ноу-хау по фонда на ЦЕИ в ЕБВР - ще бъде отпуснат за отпускане на предложения в три области на интервенция:- Здравеопазване и телемедицина (MED)- Образование и електронно обучение / дистанционно обучение (EDU)- Подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП)Условия за участие:Всички публични и частни субекти, НПО, базирани и регистрирани в държава-членка на ЦЕИ, както и международни/регионални организации, могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ от CEI до 100% от стойността на проекта си и до максимална сума от 40.000,00 EUR.Поради изключителния характер на тази покана, ще се приемат само заявления, получени до 9 април 2020 г.Повече информация за процедурата, поканата и формуляра за кандидатстване може да намерите на следния линк:https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare