ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ

 

Община Иваново уведомява собствениците на земеделска и горска техника, че съгласно графика на ОД "Земеделие" - гр. Русе през месец юни ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника в следните населени места, както следва:с. Пиргово - 04.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.  с. Иваново - 19.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.с. Кошов - 19.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.с. Тръстеник - 23.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.с. Красен - 24.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.с. Щръклево - 24.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.с. Червен - 26.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.  с. Сваленик - 26.06.2020 г., Място на ГТП -Стопански двор, Време на провеждане от 10:00 до 16:00 ч.